Jak se staví hrad

Výukový program pro základní školy

Výukový program pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a žáky nižšího stupně víceletých gymnázií zaměřený na středověkou historii. Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů a vznikl ve spolupráci s edukačním oddělením Národního památkového ústavu.

Středověké hrady už neplní svoji původní funkci, stále ale zůstávají nedílnou součástí naší krajiny. Víte, kde a proč se hrady zakládaly a jak náročné bylo jejich budování? Jaké části hradu byly nejdůležitější? Přemýšleli jste, jakou techniku a materiál při stavbě hradu naši předci používali? Zjišťovat to můžete na zdánlivě obyčejném hradu.

Podrobný popis programu ke stažení:  Naučný program - hrad Litice.pdf

Délka programu:              45 minut

Cena:                                 70,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma

Počet žáků:                      Doporučujeme max. 25 žáků ve skupině. V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem.

Objednávání

Na prohlídku je třeba se předem objednat a lze ji uskutečnit v měsících květen, červen, září a říjen.


Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2020 podpořeného ze strany MŠMT. Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.

Financování zájezdu lze získat z dotace – viz odkaz.

Školy mohou použít dotaci na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v ČR, tj. na cestovné, vstupné, stravné, v případě dvoudenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych-4