Slevy na vstupném a vstup zdarma * 2021

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. * Platí po předložení platného průkazu na vybraných prohlídkových okruzích.

Věková hranice se odvozuje od ročníku narození. Přehled ročníků narození pro nárok na slevu je stanoven pro každou kategorii samostatně a nárok na něj vzniká doložením skutečnosti ze strany návštěvníka.

Návštěvník náleží do příslušné kategorie, i když již v daném roce například dovršil věk pro základní kategorie (děti, mládež), případně například k dovršení v daném roce ještě nedošlo (senioři 65+).

Snížené vstupné:


 • děti od 6 do 18 let (ročníky 2003 - 2014)

 • mládež od 18 do 25 let (ročníky 1996 - 2002)

 • senioři po dovršení věku 65 let (ročníky 1900 - 1955)

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

 

 

 

 

 

Vstup zdarma:


 • děti do dovršení 6 let (ročníky 2015 - 2021)

 • průvodce ZTP/P 

 • pedagogický dozor školních skupin a organizovaných skupin dětí (pro školní skupiny
  1 dospělá osoba na 15 dětí) po předchozím objednání 

 • průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) po předchozím objednání 

 • akreditovaný novinář při výkonu práce 

 • volné jednorázové a rodinné vstupenky Národního památkového ústavu

 

 

 

 

 


 • držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci)

 

 

 

 

 


 • držitel průkazu „Náš člověk“


 • držitel průkazu zaměstnance Národního muzea 
 • držitel průkazu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS