500 let renesance ve Východních Čechách

Cestovatelská soutěž

500 let od smrti Viléma z Pernštejna

8. dubna 2021 uplynulo 500 let od smrti Viléma z Pernštejna. Zároveň v tomto roce otevře Východočeské muzeum rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s názvem Zámek Pardubice – první renesance v Čechách. To všechno stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách. V současné době je na území Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších stoletích upravené v jiném stylu.

https://vilem500.cz

SOUTĚŽ – Kdo správně naplní Vilémovu truhlu? Zodpovězte otázky o Pernštejnech či renesančních památkách a naplňte truhlu Viléma z Pernštejna groši za správné odpovědi. Postoupíte tak do slosování o zajímavé ceny.

 
 
Otázek je patnáct a mapka znázorňuje, kde otázky najdete.