Záchranný archeologický výzkum severního paláce

V roce 2016 na hradě Litice proběhl, v rámci statického zajištění torza severního paláce, záchranný archeologický výzkum, který provádělo Východočeské muzeum v Pardubicích pod vedením Mgr. M. Cejpové.

Jižní stěna severního paláce

Ve střední místnosti severního paláce byly nalezeny dvě prosvětlovací okna.

Ve východní místnosti severního paláce bylo nalezeno prosvětlovací okno.

Ve východní místnosti severního paláce byl objeven vstupní portál se zřícenou klenbou.

V jižní zdi bývalého severního paláce byl objeven opracovaný pískovcový architektonický prvek.

autor fotografií Bc. Votoček Martin

fotografie nepodléhají Creative Commons