Opravy torza severního paláce

V srpnu 2017 byly opravy ukončeny.

V březnu 2015 došlo k rozsáhlému zřícení lícového zdiva bývalého severního paláce.

Stěna byla fotogrametricky zaměřena a zjistilo se, že v některých částech je lícové zdivo vychýleno až o 30 centimetrů. Byly provedeny sondy do zdiva a ukázalo se, že uvnitř prakticky schází pojivo.

V první fázi byla odstraněna koruna zdiva. Dále se odstranilo vychýlené a nesoudržné zdivo. Druhá fáze započala vyvrtáním otvorů ve stěně, kde stabilitu jádra zajistí ocelové tyče a injektáže. Stěna byla dostavena a obnovena červenou litickou žulou stavební  technologií srovnatelnou s technologií středověkou.

NPÚ

NPÚ


Torzo severního paláce po ukončení oprav - září 2017