Národní filmový archiv

Krátký film Praha, 1948: Chlapi ze žuly

Film z Národního filmového archivu o těžké práci v kamenolomu Litice nad Orlicí z roku 1948. Představuje pracovní proces lámání kamene a jeho přesun na vlakové vagony odjíždějící z podhradí Litic.  Zobrazuje praktické užití kamene – například při dláždění chodníků a silnic.

Několik úvodních záběrů je přímo z hradu Litice.