Hradozámecká noc – Nebojte se tmy, aneb s baterkou na hrad

26. 8. 2023 HRADOZÁMECKÁ NOC  20-22:30 hodin

BATERKA NUTNÁ!

Noční komentované prohlídky hradu s baterkou.

Časy prohlídek: 20:00, 21:00, 22:00 hodin

Možnost opečení přinesených buřtů na ohništi.