Modrá krev - Bubnové z Litic

Po stopách českých šlechtických rodů, jejich životních příběhů a památečných sídel. Provádí hrabě František Kinský.

"Ctíce předky ctíme sebe." Tak zní rodové heslo Bubnů z Litic a doyenka rodu, paní Eleonora, si celý život přála, aby na něj Bubnové nikdy nezapomněli..."


První zmínky o starobylém rodu Bubnů pocházejí z konce 14. století. Tehdy byli rytíři Bubnové z Hrádku pány na Hrádku též zvaném hrad Buben. Od jeho jména Bubnové odvozovali i erbovní znamení. Roku 1562 získal rod Bubnů panství a hrad Litice, který ustanovili svým druhým rodovým hradem a začali se nazývat páni z Bubna a Litic.