Slevy na vstupném a vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Neplatí pro všechny prohlídkové okruhy.

Snížené vstupné


 • děti 6-17 let (sleva 70%)

 • mládež 18-24 let (sleva 20%)

 • senioři od 65 let (sleva 20%)

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (sleva 20 %)

Vstup zdarma

(Ověřte si, prosím, poskytování vstupu zdarma u jednotlivých prohlídkových okruhů příslušné památky.)


 • děti 0-5 let

 • průvodce ZTP/P

 • pedagogický dozor školních skupin a organizovaných skupin dětí (pro školní skupiny
  1 dospělá osoba na 10 dětí) po předchozím objednání 

 • průvodce organizované skupiny  (pro skupinu 1 osoba min. 15 osob)

 • volné jednorázové a volné (celoroční) vstupenky Národního památkového ústavu (platí pouze v daný rok vydání uvedený na vstupence):

jednorázová volná vstupenka (platí pro 1 osobu na 1 prohlídkový okruh)

celoroční volná vstupenka (platí pro 2 osoby)


 • držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci)


 • držitel průkazu „Náš člověk“ (platí pro 1 osobu)


 • držitel průkazu zaměstnance MK ČR a příspěvkových organizací MK ČR s QR kódem (platí pro 1 osobu na základních okruzích)

Platí pro zaměstnance těchto organizací:

 •     Ministerstvo kultury ČR
 •     Česká filharmonie
 •     Husitské muzeum v Táboře
 •     Institut umění - Divadelní ústav
 •     Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 •     Moravská galerie v Brně
 •     Moravská zemská knihovna v Brně
 •     Moravské zemské muzeum
 •     MUSEum+
 •     Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
 •     Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
 •     Muzeum romské kultury
 •     Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 •     Muzeum umění Olomouc
 •     Národní divadlo
 •     Národní filmový archiv
 •     Národní galerie v Praze
 •     Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 •     Národní knihovna České republiky
 •     Národní muzeum
 •     Národní muzeum v přírodě
 •     Národní technické muzeum
 •     Národní ústav lidové kultury
 •     Památník Lidice
 •     Památník národního písemnictví
 •     Památník Terezín
 •     Památník ticha
 •     Pražský filharmonický sbor
 •     Slezské zemské muzeum
 •     Technické muzeum v Brně
 •     Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 • držitel průkazu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS (platí pro 1 osobu na základních okruzích)