Přehled majitelů

*

Přehled majitelů podle J. K. Březiny (1899):

 1. Půta z Drslaviců;
 2. královské zboží;
 3. Jindřich z Lipého;
 4. královské zboží;
 5. Jan z Lichtenburka;
 6. Boček z Kunštátu a Poděbrad;
 7. Viktorin z Kunštátu a Poděbrad;
 8. Jiří z Poděbrad, král;
 9. Boček z Poděbrad;
 10. Jindřich st. kníže Minstersberský;
 11. Vilém z Pernštejna;
 12. Vojtěch z Pernštejna;
 13. Jan Bohatý z Pernštejna;
 14. Jaroslav z Pernštejna;
 15. Arnošt falckrabí Rýnský;
 16. Václav Okrouhlický st. z Kněnic a na Borovnici;
 17. Mikuláš z Bubna a z Litic;
 18. Vratislav z Bubna a z Litic;
 19. Jan st. z Bubna a z Litic;
 20. Jindřich Jan hrabě z Bubna a z Litic;
 21. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 22. Antonín Ignác hrabě z Bubna a z Litic;
 23. Václav hrabě z Bubna a z Litic;
 24. Antonín Vít hrabě z Bubna a z Litic;
 25. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 26. Veriand Windischgrätz hrabě;
 27. John Parish, svobodný pán;
 28. Jiří Parish;
 29. Oscar baron Parish;

[Březina, J. K.: Litice nad Orlicí, mongrafická stať; Žamberk 1899]