Erby majitelů

Přehled erbů předních šlechtických rodů, kteří vlastnily hrad Litice a litické panství.


Půticové -  z Litic


Čeští králové


z Lipé


z Lichtenburka


z Kunštátu a Poděbrad


Jindřich Minsterberský
 


z Pernštejna


Arnošt falckrabě rýnský a hrabě kladský


Václav Okrouhlický z Kněnic

 


z Bubna a Litic


Veriand hrabě Windisch-Grätz


 Parish ze Senftenbergu


Grafické zpracování erbů: Libor Kovář