Erby majitelů

Přehled erbů předních šlechtických rodů, kteří vlastnily hrad Litice a litické panství.


Půticové (Drslavicové)


Čeští panovníci


z Lipé


z Lichtenburka


z Kunštátu


Minsterberská knížata
 


z Pernštejna


Arnošt falckrabě rýnský a hrabě kladský


Václav Okrouhlický z Kněnic

 


z Bubna


z Bubna a Litic (od roku 1644)


Veriand Alfred hrabě Windischgrätz


 Parishové (Parish von Senftenberg)