Po otevření památek na Pardubicku se návštěvníci mohou těšit na řadu novinek v interiérech i z hlediska stavební obnovy

V současné době je na Pardubicku zpřístupněna zámecká zahrada ve Slatiňanech, ostatní památky ve správě Národního památkového ústavu na otevření čekají - ale do sezony, která začne pravděpodobně na konci května, vstoupí s řadou novinek, a to jak v interiérech, tak i z pohledu stavební obnovy.

„Naše památky jsou na opožděné zahájení sezony připraveny, kolegové z objektů opravdu nezaháleli a kromě velkých úklidů jsme pozornost věnovali údržbě zeleně a také velké i malé stavební obnově. Prosím návštěvníky, aby po zpřístupnění objektů respektovali bezpečnostní pokyny, doporučuji prostudovat si webové stránky objektu a využít on-line prodej vstupenek, protože rozvolnění je postupné, určitě budeme mít omezené počty osob ve skupině“, komentuje chystané zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož správu spadá 8 objektů na Liberecku, 4 na Pardubicku a 5 na Královéhradecku a dodává: „Na zámku v Litomyšli došlo k reinstalaci základního okruhu pod názvem Zámek za Valdštejnů, který zahrnuje období od vystavění zámku Pernštejny až po Valdštejny-Vartenberky, tj. do poloviny 19. století. Oproti dosud prezentovanému svozovému mobiliáři bude v co největší míře využit mobiliář kmenový. Na reprezentační pokoje bude navazovat hraběcí byt a prohlídka bude končit v domácím divadle v přízemí zámku“, upozorňuje na velkou novinku ředitel Kadlec.

Na litomyšlském zámku je od podzimu nový kastelán, Mgr. Petr Weiss, který dříve působil na zámku v Zákupech - https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura Kromě reinstalace základního okruhu chystá od července další novou trasu, a to pod názvem Zámek za Thurn-Taxisů - bude časově zahrnovat období od roku 1855 do roku 1945 a připomene poslední šlechtické majitele Thurn-Taxisy, kterým litomyšlský zámek sloužil jako letní sídlo.

Na zámku se chystá také velká stavební obnova, respektive dvě souběžné: v rámci programu IROP (244 mil.) se počítá s obnovou interiérů zámku, střechy, zázemí pro návštěvníky, zabezpečovací technikou, digitalizací a také s novou expozicí „Proč je zámek UNESCO“ – s realizací do konce roku 2023, a projekt „Péče o národní kulturní dědictví “ (375 mil.), který zahrnuje opravu zámeckých fasád včetně restaurování vzácných sgrafit, expozici „Historie divadla“ a obnovu Panského domu – s realizací do roku 2027 (finance z programu Péče o národní kulturní dědictví).  V současné době probíhá příprava veřejné zakázky.

Na hradě Kunětická hora je ukončován projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva. Předmětem projektu byla zásadní stavební obnova západní části hradu (nepřístupného Jurkovičova paláce s novou vestavbou a zastřešením) a obnova 6. brány. Obnovena byla rovněž prvorepubliková dřevěná veranda v prostoru severní linie nádvoří navazující na objekt 6. brány. Řešení vychází z dochované historické dokumentace, která při své realizaci v první polovině minulého století navazovala na projekt architekta Dušana Jurkoviče. Slouží jako nové návštěvnické centrum (pokladna, odpočinkové zázemí pro návštěvníky). Podrobná tisková zpráva k obnově Kunětické hory bude vydána ve čtvrtek 20.5. odpoledne.

Zatím do odvolání zůstane uzavřen hrad Litice a to z důvodu havárie na 2. bráně (vydrolení zdiva), která znemožňuje návštěvnický provoz.

Celoročně zpřístupněným objektem na Pardubicku je/bude zámek Slatiňany. V přístupné zámecké zahradě je připravena novinka v podobě hry s názvem Pozdravy z cest. V zahradě je rozmístěno 18 pohlednic z 18 evropských zemí, které v letech 1899 až 1902 dostala od příbuzných a přátel princezna Charlotta z Auerspergu. Při hře školáci a jejich rodiče poznají členy zámecké rodiny, vyzkouší si zeměpisné znalosti a vyluští tajenku. O hru (zdarma) stačí požádat na pokladně zámku, tužku s sebou.

Trvale se zde pracuje na údržbě zahrady i parku (výchovné a zdravotní řezy na sazenicích stromů, pletí, údržba cest aj.), v areálu objektu jsou nové lavičky, momentálně jsou chystány nové informační panely do zámecké zahrady pojednávající o její historii a zajímavostech, je opravována střecha i krovy na domě č. p. 30 (ředitelství knížecích velkostatků). Na neděli 6. června je pro děti připraveno Rodinné odpoledne u Auerspergů a to včetně projížďky kočárem, o týden později Víkend otevřených zahrad. Návštěvníci se mohou těšit na šest komentovaných prohlídek zahrady, program pro děti o pěti aktivitách a návštěvu běžně nepřístupných míst.

V letošním roce si připomínáme 500 let od úmrtí významného šlechtice Viléma z Pernštejna. Pardubický kraj a město Pardubice se svými kulturními institucemi, Národní památkový ústav zastoupený hradem Kunětická hora, zámkem Litomyšl a Územním odborným pracovištěm v Pardubicích, Univerzita Pardubice a další partneři připravili v rámci Vilémova výročí projekt nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“, který je směrován právě na letošní rok s cílem vyzdvihnout odkaz Pernštejnů v Pardubickém regionu - https://vilem500.cz/

I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Již 11. ročník se zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozicí a dalších kulturních a vzdělávacích akcí bude po celý rok připomínat nejvýznamnější osobnosti a fenomény s tímto obdobím spojené. Podrobný program Roku osvícenské šlechty si můžete prohlédnout zde.

Konkrétní akce nachystané (zatím) na objektech v Pardubickém kraji naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Národní památkový ústav si klade za cíl budovat pozitivní vztah ke kulturnímu dědictví od nejmladších generací, a proto od letošního roku přichází s novým modelem vstupného, který zavádí nové kategorie pro základní prohlídkové okruhy: děti do 6 let mají vstup zdarma, kategorii pro děti a mládež 6 - 18 let, kteří budou hradit polovinu základního vstupného, a věková kategorie 18 – 24 let bude hradit 80 procent základního vstupného, bez ohledu na to, zda je osoba studující či nikoliv. „Tímto krokem chceme státní památky učinit atraktivnější pro nejmladší skupiny návštěvníků a zároveň dostupnější pro různé typy rodin, například pro samoživitele s dětmi,“ vysvětluje náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.

2021_5_18_TZ_novinky k planovanemu zahajeni sezony- Pardubicko.doc

2021 Akce poradane na objektech Pardubicka.docx