Hradozámecká sezona začne 1. dubna, celoročně otevřené Slatiňany zpřístupní i zahradu, uzavřený zůstane hrad Litice

Zámek Slatiňany nabídne návštěvníkům od 1. dubna tradiční základní okruh Letní sídlo Auerspergů a další doplňkové okruhy

Letošní sezona je ve znamení 20. výročí existence Národního památkového ústavu a 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který je zaměřen na rod Harrachů. Na Pardubicku spravuje Národní památkový ústav 4 památky.

Přeji návštěvníkům krásné zážitky při návštěvě našich pardubických památek. Každá je jedinečná, nicméně se domnívám, že květnové zpřístupnění hradního paláce na Kunětické hoře předčí všechna očekávání, rekonstrukce se opravdu vydařila. Zároveň prosím návštěvníky, aby respektovali zákazy a upozornění související s rozsáhlou stavební obnovou zámku Litomyšl. Prohlídky zde budou možné, ale pohyb po areálu velmi omezený“, komentuje blížící se zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově.

Celoročně zpřístupněný zámek Slatiňany nabídne návštěvníkům od 1. dubna tradiční základní okruh Letní sídlo Auerspergů a další doplňkové okruhy, Zimní trasa bude zprovozněna opět až na podzim. Přístupná bude již také zámecká zahrada – v celém zámeckém areálu jsou umístěny nové informační tabule s odkazem na web s anglickou mutací přes QR kód, během sezony bude také vydán malý průvodce pojednávající o dřevinách. V interiéru zámku bylo doopraveno vřetenové schodiště, byla dokončena oprava zdi nad náhonem, je připravována projektová dokumentace k chystané opravě nadzemní spojovací chodby do kostela, probíhá průzkum štol k odvádění dešťových vod. V kulturním kalendáři zámku nechybí kastelánské prohlídky běžně nepřístupnými prostorami (první již v polovině dubna), na květen jsou nachystány divadelní prohlídky pro děti a na léto například premiérově hudební festival, Rodinné odpoledne či 7 pádů Honzy Dědka.

Zcela uzavřen zůstává do odvolání hrad Litice. Hrad byl uzavřen 13. září loňského roku z důvodu nestabilního skalního svahu v hradním areálu, konkrétně mezi druhou a třetí bránou. Proběhl geologický průzkum, byl vypracován projekt stabilizace a v průběhu dubna a května bude stabilizace skalního svahu realizována. Časový odhad možného zpřístupnění hradu je počátek června 2023. Po zpřístupnění se návštěvníci mohou těšit na nové informační sylaby, které vychází z Žamberského urbáře z roku 1681, do hradu byly instalovány dva obrazy (kaple ve věži – obraz Tři svaté, jižní palác Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem od M. Alše). V průběhu sezony budou instalovány výhledové panely do věže a nové informační plochy s informacemi o objektu.

Hrad Kunětická hora nabídne o dubnových víkendech prohlídky západní části hradního areálu – Jurkovičova paláce. V pátek 5. května se veřejnosti zpřístupní obnovený hradní palác, opravený v rámci projektu IROP-ITI: Kunětická hora – Divadlo na hradě i v podhradí. Obnova umožní premiérové zpřístupnění severního křídla díky dřevěné konstrukci.  Projekt zahrnoval i úpravy amfiteátru pod hradem, především celkovou rekonstrukci objektu sociálního zázemí a úpravu komunikace. Zpřístupněním hradního paláce se Kunětická hora po čtyřech letech vrátí k plnému provozu. Zároveň se na hrad postupně navrátí i tradiční akce jako je červencová návštěva hradu králem Vladislavem Jagellonským či zapojení do Hradozámecké noci (celoplošně 26. srpna). I letos se návštěvníci mohou těšit na letní scénu Východočeského divadla Pardubice, nově opravené prostory umožní svatební obřady. Ke květnovému zpřístupnění bude vydána samostatná tisková zpráva.

Na zámku Litomyšl začala předáním staveniště dne 10. února dlouho očekávaná generální rekonstrukce. I přes náročnost stavební obnovy se počítá s návštěvnickým provozem do historických interiérů zámku, návštěvníkům ale doporučujeme sledovat oficiální web zámku – správa objektu bude nabízet prohlídkové okruhy dle aktuální situace. Z tohoto důvodu nebude v letošním roce umožněn nákup vstupenek on-line., nebudou se zde konat svatební obřady a kulturní akce, po celou sezonu bude uzavřena francouzská zahrada a část anglického parku kvůli zabezpečení prostoru staveniště. Národní festival Smetanova Litomyšl se bude konat v náhradních prostorách města Litomyšl.

Na prohlídkových trasách bude vystaveno několik nově zrestaurovaných předmětů: hráčský stůl a trojice původních křesel v biliárovém sále; dvojice etažérů ve stylu biedermeier v pracovně hraběte Antonína I. z Valdštejna; do čítárny se podařilo po 70 letech vrátit kuriózní kus nábytku – skříň ve tvaru kachlových kamen, která tvoří párový kus ke skutečným kachlovým kamnům. Novinkou letošní sezóny je pro zahraniční návštěvníky možnost využití aplikace do chytrých telefonů s cizojazyčným výkladem k prohlídkovým trasám.

Generální obnova zámku Litomyšl společně s realizací expozice v určených prostorách zámku a objektu Panský dům je dle financování (IROP a Program SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I.) rozdělena do dvou etap. S ohledem na průtahy výběrového řízení a podmínky dotačního programu IROP (obnova vybraných vnitřních prostor 2. patra zámku, obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů zámku) zbývá na realizaci oproti původním plánům pouze deset měsíců. Muselo dojít k razantním úpravám harmonogramu prací, aby byly prioritně dokončeny práce podléhající pravidlům tohoto dotačního titulu s termínem dokončení již v prosinci roku 2023. Etapy z druhého zdroje financování budou rovněž zahájeny, ale s termínem ukončení v roce 2027 (obnova sgrafitové výzdoby vnějšího pláště objektu, obnova Panského domu, oprava madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady aj.) Rozdělení obnovy podrobně popsáno zde https://www.zamek-litomysl.cz/cs/stavebni-obnova-zamku

Generálním projektantem rekonstrukce je Ateliér TŠ v čele s Ing. arch. Tomášem Šantavým, generálním dodavatelem rekonstrukce je společnost Gardenline. Akce je financována z evropských prostředků IROP (Integrovaný regionální operační program) ve výši 243 849 055,50 Kč a ze státních prostředků z programu Péče o národní kulturní dědictví ve výši 425 000 000 Kč.

Plánované akce na pardubických objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Projekt Po stopách šlechtických rodů letos připomíná odkaz Harrachů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Více o projektu na https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje